Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de împrumut

Contractul de împrumut

Contractul de împrumut

Împrumutul(contractul de imprumut) este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.
Cel mai adesea intalnit in practica este imprumutul unor sume de bani. Acest tip de împrumut, până la proba contrară, se prezumă a fi cu titlu oneros (cu dobândă). Nu se poate dispune o dobândă mai mare decât limita admisă legal, cuantumul acesteia fiind stabilit prin legi speciale.

contractul de imprumut
contractul de imprumut

Documente necesare în vederea încheierii contractului de împrumut:

  • acte de identitate împrumutat și împrumutător;
  • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, după caz;
  • extrase de conturi bancare pentru împrumutător și împrumutat.

În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente pentru contractul de împrumut:

  • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
  • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
  • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
  • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la încheierea contractului și împuternicirea administratorului pentru semnarea acestuia;

Costuri pentru contractul de împrumut :

1. Onorariul notarial (în sarcina debitorului):

Onorariul minim care poate fi perceput de Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații pentru autentificarea contractului este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul valoarea împrumutului.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului de împrumut.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui contract?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro

Te-ar putea interesa şi …

Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații este un notariat sector 2 București, situat zona Universitate, pe strada Vasile Conta nr. 4, etaj 1 și oferă servicii specifice activității notariale atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, într-un program de lucru prelungit care să asigure rezolvarea eficientă a solicitărilor tuturor clienților.

Biroul notarial și-a început activitatea în anul 2011 sub coordonarea dlui notar Radu Berevoianu în scopul de a oferi servicii notariale moderne, sigure și eficiente. Începând cu anul 2020, prin alăturarea dnei notar Ioana Diaconu, biroul notarial a devenit „Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații”, o echipă profesionistă și motivată de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Prin experiența acumulată, prin oferirea unor servicii conexe activității juridice notariale constând în colaborări eficiente cu birouri de traduceri autorizate, cu furnizori de servicii de cadastru și certificate energetice, prin amplasarea biroului într-o zonă centrală, ușor accesibilă a orașului București, suntem pregătiți să vă oferim servicii juridice notariale complete.

Cu un personal experimentat, Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații, notariat Universitate, oferă o gamă de servicii juridice notariale performante, care derivă din efortul nostru de a ne adapta constant nevoilor unei societăți tot mai dinamice și mai sofisticate.

Experienţa acumulată și pregătirea juridică constantă ne fac un partener de încredere, fiind mereu gata să vă punem la dispoziţie instrumente juridice eficiente care să răspundă solicitărilor dumneavoastră, indiferent de gradul de complexitate al acestora.

Apeleaza cu incredere la Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații, notariat Magheru, pentru servicii notariale complete oferite de catre o echipa profesionista cu experienta dovedita.

Doresti informatii suplimentare despre contractul de imprumut? Noi iti propunem un notariat din zona Universitate sau in zona Magheru?

Birou notariat situat intr-o cladire moderna, spatiu primitor, personal calificat cu experienta dovedita, zona centrala usor accesibila, Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații este solutia perfecta daca te afli in cautarea unui notariat Universitate care sa ofere servicii complete notariale.