Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de comodat asupra unui autoturism

Contractul de comodat asupra unui autoturism

Ce este contractul de comodat auto sau asupra unui autoturism?

Contractul de comodat asupra unui autoturism este actul care permite folosirea unui autoturism de către o altă persoană decât proprietarul acestuia, cu titlu gratuit, inclusiv în situația utilizării autoturismului în afara teritoriului Romaniei de către o persoană, alta decât proprietarul autoturismului.

Contractul de comodat asupra unui autoturism
Contractul de comodat asupra unui autoturism

Documente necesare în vederea încheierii documentului numit contractul de comodat auto:

 • acte de identitate pentru comodanți și comodatari;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, după caz;
 • acte de proprietate asupra autoturismului (factură sau contract de vânzare);
 • acte de identitate ale autoturismului (talon, carte identitate).

În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente pentru contractul de comodat auto:

 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la încheierea contractului și împuternicirea administratorului pentru semnarea acestuia;

Costuri pentru contractul de comodat auto:

 1. Onorariul notarial pentru contractul de comodat asupra unui autoturism:

Onorariul minim care poate fi perceput de biroul notarial pentru autentificarea contractului este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul prețul vânzării.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului de comodat auto.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui contract de comodat asupra unui autoturism?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro

Te-ar mai putea interesa si:

Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru este un notariat sector 2 București, situat zona Universitate, pe strada Vasile Conta nr. 4, etaj 1 și oferă servicii specifice activității notariale atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, într-un program de lucru prelungit care să asigure rezolvarea eficientă a solicitărilor tuturor clienților.Biroul notarial și-a început activitatea în anul 2011 sub coordonarea dlui notar Radu Berevoianu în scopul de a oferi servicii notariale moderne, sigure și eficiente. Începând cu anul 2023, prin alăturarea dnei notar Raluca Chelaru, biroul notarial a devenit „Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru”, o echipă profesionistă și motivată de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Prin experiența acumulată, prin oferirea unor servicii conexe activității juridice notariale constând în colaborări eficiente cu birouri de traduceri autorizate, cu furnizori de servicii de cadastru și certificate energetice, prin amplasarea biroului într-o zonă centrală, ușor accesibilă a orașului București, suntem pregătiți să vă oferim servicii juridice notariale complete.

Cu un personal experimentat, biroul nostru oferă o gamă de servicii juridice notariale performante, care derivă din efortul nostru de a ne adapta constant nevoilor unei societăți tot mai dinamice și mai sofisticate.

Experienţa acumulată și pregătirea juridică constantă ne fac un partener de încredere, fiind mereu gata să vă punem la dispoziţie instrumente juridice eficiente care să răspundă solicitărilor dumneavoastră, indiferent de gradul de complexitate al acestora.

Apeleaza cu incredere la Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru, notariat Magheru, pentru servicii notariale complete oferite de catre o echipa profesionista cu experienta dovedita.

Doresti sa inchei un contract de comodat asupra unui autoturism? Cauti un notariat in zona Universitate sau in zona Magheru?

Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru este solutia perfecta daca te afli in cautarea unui notariat Universitate care sa ofere servicii complete notariale.