Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Blog

Ce trebuie să ştii despre moştenire

Ce trebuie să ştii despre moştenire

Moștenirea (succesiunea) reprezină transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în viață, fiind, în fapt, un mijloc de dobândire a proprietății care operează la decesul unei persoane.

ce trebuie sa stii despre mostenire
ce trebuie sa stii despre mostenire

Când se deschide moștenirea

Potrivit prevederilor legale aplicabile, moștenirea se deschide la data morții persoanei care lasă moștenirea în cauză. De menționat este că dovada morții se face cu certificatul de deces sau printr-o hotărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

Cine poate cere deschiderea moștenirii

Succesiunile se deschid la cererea oricărei persoane interesate, respectiv, moștenitor, creditor al moștenirii, creditor al moștenitorilor.

Avantajele dezbaterii succesiunii la notarul public

Întotdeauna când moștenitorii se înțeleg, succesiunea se va dezbate de către notarul public competent, în caz contrar, aceasta este deferită instanței de judecată. În ceea ce privește competența teritorială a notarului public în materie de succesiuni, pentru defuncții cu ultimul domiciliu în București, dosarul succesoral se poate deschide la orice notariat din municipiul București, indiferent de sector.

Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, prin hotărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabilește în acord cu moștenitorii, numărul și calitatea acestora, întinderea drepturilor acestora, precum și compunerea masei succesorale. Numărul și calitatea moștenitorilor se stabilesc prin acte de stare civila și martori, iar bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau orice mijloace de probă admise de lege

Dezbaterea succesiunii la notar este mult mai avantajoasă pentru moștenitori decât dezbaterea acesteia la instanța de judecată:

• rapiditatea soluționării dosarului succesoral, de la data depuneri cererii până la emiterea certificatului de moștenitor, termenul putând fi chiar și de o săptămână, de la caz la caz;
• costurile mai reduse, având în vedere că, pe lângă taxa de timbru, în instanță fiecare parte suportă onorariul avocatului propriu;
• consilierea profesionistă și nepărtinitoare oferită de către notarul public tuturor moștenitorilor;
• sprijinul acordat de către personalul biroului notarial în obținerea documentației necesare dezbaterii succesiunii, aspect care asigură rapiditatea soluționării dosarului succesoral.

Felurile moștenirii și partajul succesoral

Regulile de împărțire ale moștenirii sunt stabilite prin lege sau, după caz, conform voinței defunctului, după cum aceasta a fost exprimată într-un testament, astfel ca succesiunea poate fi legală sau testamentară. De subliniat este faptul că moștenirea legală poate coexista cu moștenirea testamentară.

Succesiunea legală se aplică în situația în care defunctul nu a dispus asupra moștenirii sale prin testament. În cazul moștenirii legale, împărțirea moștenirii are loc, conform legii, către soțul supraviețuitor și rudele defunctului, respectiv descendenții (copii, nepoți), ascendenții (părinți, bunici) și colateralii până la gradul al patrulea inclusiv (frați, veri), după caz, în ordinea și în cotele determinate de lege.

În cazul moștenirii testamentare, persoana fizică desemnează prin testament anumite persoane care să culeagă moștenirea (legatari). Astfel, un moștenitor testamentar, în funcție de situația concretă, poate avea vocație la întregul patrimoniu lăsat de defunct, numai la o fracțiune din acesta sau numai la bunuri expres determinate.

Trebuie menționat faptul că partajul proprietăţii moştenite se poate face în mod ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care le revine fiecăruia (partaj judiciar).

Termene de interes în dezbaterea succesiunii

• 1 an de la data decesului defunctului reprezintă termenul de opțiune succesorală prevăzut de Codul Civil; este indicat ca în acest termen să dezbateți succesiunea sau, măcar, să faceți o declarație notarială privind acceptarea acesteia, astfel consolidându-vă dreptul la moștenire și înlăturând orice riscuri în valorificarea acesteia;
• 2 ani de la data decesului reprezintă termenul în interiorul căruia dacă succesiunea nu s-a dezbătut conform Codului Fiscal, Statul percepe un impozit de 1% din valoarea imobilelor moștenite, fiind, astfel recomandabil ca succesiunea să fie dezbătută în termen de 2 ani de la data decesului.

Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații – Ce trebuie să ştii despre moştenire

Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații este un notariat București sector 2, situat zona Universitate, pe strada Vasile Conta nr. 4, etaj 1 și oferă servicii specifice activității notariale atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, într-un program de lucru prelungit care să asigure rezolvarea eficientă a solicitărilor tuturor clienților.Biroul notarial și-a început activitatea în anul 2011 sub coordonarea dlui notar Radu Berevoianu în scopul de a oferi servicii notariale moderne, sigure și eficiente. Începând cu anul 2020, prin alăturarea dnei notar Ioana Diaconu, biroul notarial a devenit „Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații”, o echipă profesionistă și motivată de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Prin experiența acumulată, prin oferirea unor servicii conexe activității juridice notariale constând în colaborări eficiente cu birouri de traduceri autorizate, cu furnizori de servicii de cadastru și certificate energetice, prin amplasarea biroului într-o zonă centrală, ușor accesibilă a orașului București, suntem pregătiți să vă oferim servicii juridice notariale complete.

Cu un personal experimentat, biroul nostru oferă o gamă de servicii juridice notariale performante, care derivă din efortul nostru de a ne adapta constant nevoilor unei societăți tot mai dinamice și mai sofisticate.

Experienţa acumulată și pregătirea juridică constantă ne fac un partener de încredere, fiind mereu gata să vă punem la dispoziţie instrumente juridice eficiente care să răspundă solicitărilor dumneavoastră, indiferent de gradul de complexitate al acestora.

Apeleaza cu incredere la Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații, notariat Magheru, pentru servicii notariale complete oferite de catre o echipa profesionista cu experienta dovedita.

Doresti sa inchei un contract de comodat asupra unui autoturism? Cauti un notariat in zona Universitate sau in zona Magheru?

Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații este solutia perfecta daca te afli in cautarea unui notariat Bucuresti zona Universitate care sa ofere servicii complete notariale.