Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Divorţ

Divort la notar - consideraţii generale

Potrivit prevederilor legale, notarul public este abilitat să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ, inclusiv în ipoteza în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara ei, sau adoptaţi.

Procedura divorțului prin acordul soților este in competența notarului public cu sediul biroului în circumscripția judecătoriei sau a Tribunalului București în a cărei rază teritorială s-a încheiat căsătoria sau se află ultima locuință comună a soților. Dovada ultimei locuințe comune a soților se face, după caz, cu actele de identitate ale soților, din care rezultă domiciliul comun sau reședința comună a acestora sau prin declarație autentică pe propria răspundere a fiecăruia dintre soți, din care să rezulte care a fost ultima locuință comună a acestora (în situația în care în actele de identitate ale soților nu este prevăzut același domiciliu).

Biroul nostru este competent în toate procedurile de divorț amiabil în situația în care căsătoria a fost încheiată în Municipiul Bucureşti sau soții au domiciuliul comun în Municipiul București.

divort la notar
Divorţul prin acordul soților în procedură notarială

Daca soții sunt de acord cu divorțul, notarul public poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, procedând la eliberartea unui certificat de divorț, potrivit legii.

Avantajele procedurii notariale a divorțului constau în faptul că aceasta este simplă, rapidă (durata este de 30 de zile), este confidențială (spre deosebire de caracterul public al ședințelor de judecată) și are costuri reduse.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra unor aspecte esențiale, între care, exercitarea autorității părintești obligatoriu de către ambii părinți, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copii, stabilirea locuinței copiilor după divorț alături de unul dintre părinți, precum și cuantumul contribuției foștilor soți la cheltuielile de creștere și educare a copiilor.

Cererea de divorţ la notar

Cererea de divorţ la notar se face în scris și se semnează personal de către soți sau prin mandatar, în fața notarului public la care se depune cererea.

Cererea de divorţ la notar va cuprinde:
 • Declarația soților că au sau nu au copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție:
 • Acordul de principiu al ambilor părinți cu privire la copiii minori (exercitarea autorității părintești obligatoriu de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț alături de unul dintre părinți, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției la cheltuielile de creștere, educare, învățătura și pregătire profesională a copiilor);
 • Acordul acestora asupra numelui de familie pe care îl va purta fiecare dintre soți după divorț.
Notarul sesizează autoritatea tutelară competentă:

În vederea admiterii cererii de divorț în cazul în care există copii minori, notarul sesizează autoritatea tutelara competentă, care va transmite notarului raportul de anchetă psihosocială care va cuprinde:

 • Date privind familia (numele, vârsta, domiciliul părinților);
 • Date privind minorul (nume, vârsta, starea psihică și fizică);
 • Date privind relația dintre părinți și minor;
 • Opinia autorității tutelare cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești si la stabilirea locuinței minorului, cu respectarea interesului superior al acestuia.

Notarul public, în procedura divorțului cu minori, are obligația de a asculta copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. Ascultarea acestuia se face în prezenta părinților și va fi astfel făcută încât să nu afecteze emoțional minorul.

Concomitent  cu certificatul de divorț se eliberează și o convenție cu privire la exercitarea autorității părintești (acord parental care este titlu executoriu) care va cuprinde  mențiuni cu privire la :

 • Locuința minorului;
 • Cuantumul, modalitatea de plată și data la care urmează a fi executată obligația legală de întreținere;
 • Modalitatea de exercitare a dreptului părintelui separat de copilul minor de a avea legături personale cu acesta (detalierea programului de vizitare).
Acte necesare pentru desfacerea căsătoriei prin procedura notarială:

– acte de identitate ale soților;
– certificatele de naștere ale soților;
– certificatele de naștere ale minorilor, dacă este cazul;
– certificatul de căsătorie al soților care va fi reținut de către notarul public până la eliberarea certificatului de divorț.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro