Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de schimb imobiliar

Contractul de schimb imobiliar

Contractul de schimb imobiliar

Contractul de schimb imobiliar având ca obiect un bun imobil: casă, apartament sau teren este acel contract prin care fiecare dintre părți (copermutanți) transmite proprietatea unui bun imobil pentru a primi în contraprestație proprietatea unui alt bun imobil.

contractul de schimb imobiliar
contractul de schimb imobiliar

Acte necesare pentru contractul de schimb imobiliar  și alte informații utile :

 • acte de identitate pentru părți;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, dacă acestea există;
 • acte de proprietate asupra imobilului care face obiectul schimbului (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire și proces-verbal de predare-primire, autorizație de construire și proces-verbal de recepție, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • informații despre tranzacție (valoarea bunurilor schimbate, eventuala sultă (compensație în bani) plătită de unul dintre copermutanți celuilalt, contul bancar al coschimbașilor, data predării imobilelor, clauze speciale dorite în contract etc.)
 • plan cadastral (plan de amplasament și releveu – schiță) și încheierea de intabulare aferentă imobilelor (denumită și încheiere de carte funciară);
 • adeverințe emise de asociațiile de proprietari (dacă sunt constituite), în cazul apartamentelor, parcărilor și boxelor situate în blocuri de locuințe (adeverința este valabilă 30 de zile din data emiterii);
 • cele mai recente facturi de utilități și dovada achitării acestora;
 • certificate de atestare fiscală emis expres pentru operațiunea „SCHIMB” sau „ÎNSTRĂINARE” pe numele proprietarului sau al proprietarilor, după caz, care să ateste plata taxelor și impozitelor pentru imobilul respectiv pentru tot anul în curs, emis de către Direcția taxe și impozite locale de la locul situării imobilului (certificatul fiscal este valabil 30 de zile din data emiterii, indiferent dacă se schimbă luna calendaristică);
 • extrase de carte funciară pentru autentificare (se vor obține de către biroul notarial);
 • certificat de urbanism (în cazul terenurilor construibile);

În cazul persoanelor juridice sunt necesare pentru contractul de schimb imobiliar, în plus, următoarele documente:

 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la schimb, valoarea declarată a bunurilor imobile schimbate, valoarea eventualei sulte, dar și împuternicirea administratorului pentru semnarea contractului;
 • raport de evaluare pentru imobil (pentru terenurile situate în intravilan, dacă este cazul);

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii documentului, contractul de schimb imobiliar.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui contract de schimb imobiliar?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro

Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru:

Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru este un notariat sector 2 București, situat zona Universitate, pe strada Vasile Conta nr. 4, etaj 1 și oferă servicii specifice activității notariale atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, într-un program de lucru prelungit care să asigure rezolvarea eficientă a solicitărilor tuturor clienților.

Biroul notarial și-a început activitatea în anul 2011 sub coordonarea dlui notar Radu Berevoianu în scopul de a oferi servicii notariale moderne, sigure și eficiente. Începând cu anul 2023, prin alăturarea dnei notar Raluca Chelaru, biroul notarial a devenit „Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru”, o echipă profesionistă și motivată de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Prin experiența acumulată, prin oferirea unor servicii conexe activității juridice notariale constând în colaborări eficiente cu birouri de traduceri autorizate, cu furnizori de servicii de cadastru și certificate energetice, prin amplasarea biroului într-o zonă centrală, ușor accesibilă a orașului București, suntem pregătiți să vă oferim servicii juridice notariale complete.

Cu un personal experimentat, biroul nostru oferă o gamă de servicii juridice notariale performante, care derivă din efortul nostru de a ne adapta constant nevoilor unei societăți tot mai dinamice și mai sofisticate.

Experienţa acumulată și pregătirea juridică constantă ne fac un partener de încredere, fiind mereu gata să vă punem la dispoziţie instrumente juridice eficiente care să răspundă solicitărilor dumneavoastră, indiferent de gradul de complexitate al acestora.

Apeleaza cu incredere la Societatea Profesională Notarială Berevoianu și Asociații, notariat Magheru, pentru servicii notariale complete oferite de catre o echipa profesionista cu experienta dovedita.

Doresti sa inchei un contract de schimb imobiliar? Cauti un notariat in zona Universitate sau in zona Magheru care sa te ajute in ceea ce priveste contratul de schimb imobiliar?

Societatea Profesională Notarială Berevoianu-Chelaru este solutia perfecta daca te afli in cautarea unui notariat Universitate care sa ofere servicii complete notariale.